Varme anbefalinger af NORD til danskundervisning

”NORD” (bliver) ikke bare en fantastisk fortælling i rækken. Den skiller sig ud på det kreative, fortælle-mæssige og sproglige niveau. Camilla Hübbe tør bruge et storladent sprog til at skabe en stor fortælling. Vi møder både passager, der kunne være taget fra Edda-kvadene, og sprog inspireret af de gamle folkeviser, og det skaber en gennemført fortælling på et højt sprogligt niveau”, skriver lærer Janus Neumann.                                            
I sin anmeldelse anbefaler han endvidere andre lærere til at bruge NORD  i danskundervisningen. Se hele anmeldelsen på Bogbotten.